Aselain muutokset

Tämä alue on tarkoitettu käyttäjien ilmoituksia varten.

Moderator: Mode_yle

Locked
Timo McKeown
Posts: 334
Joined: Thu Jun 02, 2005 13:52
Location: Kirkniemi

Aselain muutokset

Post by Timo McKeown »

SISÄASIAINMINISTERIÖ TIEDOTTAA

29.9.2008

Tiedotusvälineille

KÄSIASEELLE EI LUPAA ENSIMMÄISENÄ ASEENA

Sisäasiainministeriö on tänään maanantaina 29.9. antanut poliisille ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskevat tarkentavat ohjeet. Tarkentavissa ohjeissa on uusia linjauksia. Lisäksi poliisilaitoksia muistutetaan siitä, että sisäasiainministeriön 16.10.2007 antamaa aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjetta on tarkkaan noudatettava.

Sisäasiainministeriö on tänään linjannut, ettei pistooleihin, pienoispistooleihin, revolvereihin ja pienoisrevolvereihin (ns. käsiaseet) lähtökohtaisesti tule myöntää lupaa ensimmäisenä ampuma-aseena, vaan ampumaharrastus näillä aseilla aloitetaan ampumaseurojen ohjauksessa valvottuna käyttönä. Hankkimisluvan voi kuitenkin saada vähintään vuoden aktiivisen harrastuksen jälkeen. Hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin ja pienoisrevolveriin tulisi antaa aina määräaikaisena.

Poliisilaitosten on käsiaselupaa harkitessaan aina pyydettävä hakijaa esittämään lääkärilausunto, josta ilmenee, ettei henkilöllä ole sellaista psyykkistä sairautta tai mielenterveydellistä ongelmaa, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita.

Ohjeessa korostetaan, että kaikki ensimmäistä lupaa hakevat on haastateltava erikseen. Sisäasiainministeriö korostaa, että haastattelu on tehtävä hakemuksen jättämisen jälkeen siten, että haastattelijalla on käytössään kaikki se materiaali, joka haastatteluun mennessä kertyneen tiedon perusteella tarvitaan ratkaisun tekemiseen. Kaikkien pistooliin, revolveriin, pienoispistooliin ja pienoisrevolveriin ensimmäistä lupaa hakevien henkilöiden haastattelussa on oltava läsnä kaksi haastattelijaa.

Timo McKeown

Lääninhallitusten ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen on tarkistettava, että kihlakuntien poliisilaitosten ampuma-aselupienlupaprosessit täyttävät ampuma-aselain ja yhtenäistämisohjeiden vaatimukset. Lisäksi on tarkistettava, että poliisilaitoksilla on riittävät resurssit aseluvanhakijoiden haastattelujen tekemiseen.

Pistoolien, pienoispistoolien, revolverien ja pienoisrevolverien soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin sekä käyttötarkoituksen osoittamista on ohjeistettu yhtenäistämisohjeissa. Nyt annetussa ohjeessa korostetaan, että jos henkilö hakee lupaa ampumaurheilun tai harrastuksen perusteella, hänen on nimettävä harrastettava laji ja myös osoitettava harrastavansa tätä lajia.

Sisäasiainministeriö ja poliisilaitokset selvittävät aserekisteristä viime vuosina käsiaseille myönnetyt luvat ja niiden myöntämisperusteet.

Sisäasiainministeriö teettää yhtenäistämisohjeen vaikutuksista seurantatutkimuksen. Lisäksi lokakuun 10. päivään mennessä lääninhallitusten ja Helsingin poliisilaitoksen on toimitettava selvitys siitä, miten luvan antamiseen ja peruuttamiseen liittyvät menettelyt vastaavat yhtenäistämisohjeiden sisältöä ja miten lupien antamiseen ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät on resursoitu.
You lose 100% of those matches you don't attend
User avatar
Ari Honkala
Posts: 129
Joined: Wed Jul 13, 2005 23:44
Location: Kirkkonummi

Re: Aselain muutokset

Post by Ari Honkala »

Timo McKeown wrote:
Hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin ja pienoisrevolveriin tulisi antaa aina määräaikaisena.
Saa nähdä onko määräaikaisen luvan uusiminen minkä hintaista...
Riku Kalinen
Posts: 828
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Post by Riku Kalinen »

Käsitykseni mukaan tämä tulee vaikeuttamaan IPSC-harrastuksen aloittamista merkittävästi. Pyydän jaostoa lausumaan asiasta kattojärjestön kautta.
Timo McKeown
Posts: 334
Joined: Thu Jun 02, 2005 13:52
Location: Kirkniemi

Post by Timo McKeown »

Huomenna olen menossa liittoon

Timo Mc
You lose 100% of those matches you don't attend
Jere Hakanen
Posts: 108
Joined: Thu Sep 25, 2008 10:53
Location: Helsinki
Contact:

Post by Jere Hakanen »

Varsinainen sisäministeriön paimenkirje jossa varsinaiset yksityiskohdat noiden tiedotteiden takana löytyy täältä. Käsittääkseni merkittävin lyhyen aikavälin vaikutus on kaikkia pistoolilupia varten vaadittava lääkärintodistus, jonka muodosta tai edes siitä kuka ja missä asemassa oleva lääkäri sen voi antaa, ei ole mitään tietoa julkaistu samalla.
Ossi Myllymäki
Posts: 3
Joined: Wed Jul 02, 2008 14:28

Post by Ossi Myllymäki »

Merkittävin vaikutus lienee se, että uusien harrastajien saaminen / pääseminen mukaan tähän lajiin muodostuu todella hankalaksi.
Varmaankin olisi syytä vetää mietintämyssyjä päähän miten turvata lajimme tulevaisuus Suomessa.
User avatar
Ari Honkala
Posts: 129
Joined: Wed Jul 13, 2005 23:44
Location: Kirkkonummi

Post by Ari Honkala »

Practicalin aloittaminen ensimmäisenä ampumalajina tulee olemaan hankalaa, ei kai mitään "seuran aseita" yleensä ole. Ressuilla ehkä. Tai joku isä-poika kuvio onnistuu. Ikioma mielipiteeni tosin on että parempi olla jotain pohjia yleensä ammunnasta, esim. ISSF lajeista.
Pekka Karras
Posts: 496
Joined: Wed Mar 16, 2005 10:33

Post by Pekka Karras »

Timo esitti ajatuksen, että meidän on syytä olla viemässä asioita itse eteenpäin, eikä jäädä odottamaan, että meitä viedään kuin pässiä narussa. Tuon esityksen olen tehnyt myöskin itse SAL:n eri tilaisuuksissa, jo surullisen kuuluisan Albertinkadun radan surmien jälkeen. Asiat vain eivät ole johtaneet mihinkään. Ei ole tehty itse (SAL) esityksiä, ei olla luotu ampumaurheilukorttia (vrt. ajokortti). Urheiluampujat eivät ole itse johtaneet lajejaan. Nyt saamme ministeriön ohjeistuksen ja sen lisäksi lakia tullaan muuttamaan. Nähtävissä ja luettavissa on, että ministeriö ei hallitse sitä ongelmakenttää, jota ollaan nyt säätelemässä. Nykyisin voimassaoleva laki jo sallii tiukan harkinnan, jos sitä vain noudatettaisiin tarkasti.

SAL:n kautta on olemassa 17 eri urheiluammuntalajia (Steel –ammunta on myös Practical-Jaoston alainen ja siten virallinen). Muita lajeja ei ole, piste. Tunnustettuja ja kansainvälisiä urheilulajeja on voitava harrastaa ja niissä kilpailla. Reserviläis-ammunta on taas ihan oma lukunsa. Sillä pitää olla oma valvonta ja kansalaisjärjestöt, kuten metsästäjillä (eivät ole urheiluammuntaa). Viranomaiset eivät voi hallita kaikkia lajeja, eikä tietää kulloisistakin lajisääntöjen muutoksia, koskien soveltuvia aseita. Kun meillä kuitenkin on kattojärjestö pitäisi voida tehdä viranomaisten taholta yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä olisi sitä yhteisöllisyyttä, jota on peräänkuulutettu laajalti.

Lupaviranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä ampumaseurojen kanssa. Emme voi rakentaa kattavaa viranomaisyhteiskuntaa, meidän on luotava kansalaisyhteiskunta, joka rakentuu eri tahojen yhteistyöhön. Seuroissakin on asiantuntemusta. Luottamusta voitaisiin luoda myös sitä kautta, että jos henkilö ei ole enää seuran jäsen, asiasta menee ilmoitus lupaviranomaiselle. Samoin minimikäynnit (satunnainen tauluun ampuminen ei ole harrastusta) harjoituksissa tulisi vaatia (poikkeuksia toki laillisesta syystä). Jos ei ole seuran jäsen ja jos ei käy radalla, ei myöskään tarvitse asetta. Nykyinenkin lakia sallii etukäteistiedustelut varsin laajalti ja lisäksi luvan saanutta henkilö koskee huomattavasti laajemmin tietojen saanti tarvittaessa.

Nyt tehty esitys ja vaatimus, että hakijan tulee esittää lääkärin antama todistus on jopa Lääkäriliiton mielestä harkitsematon vaatimus. Lääkärit vastustavat ajatusta. Sellainen vastuunotto ei heille kuulu. Lääkäri on alansa asiantuntija, eikä lääkäri millään tavoin edes vastaa antamastaan lausunnosta. Lausuntokin on annettu vain sen hetkisestä tutkimuksesta. Päivässä kaikki voi muuttua, kuten on nähty ja koettu.
tomi alajoki
Posts: 1
Joined: Fri Jan 19, 2007 11:13

Post by tomi alajoki »

Ossi Myllymäki wrote:Merkittävin vaikutus lienee se, että uusien harrastajien saaminen / pääseminen mukaan tähän lajiin muodostuu todella hankalaksi.
Varmaankin olisi syytä vetää mietintämyssyjä päähän miten turvata lajimme tulevaisuus Suomessa.
Auttaako alla oleva lausunto lajiimme mukaan pääsyä?

Useimmat kilpailijamme/aktiivit ovat varmasti aikoinaan hankkineet ensimmäiseksi aseeksi ruger .22 tai vastaavan.

Ja tämä tietenkin siitä syystä että aloitteleva harrastaja josta voi kehittyä vaikka EUroopanmestari, ei välttämättä sijoita tai pysty sijoittamaan heti tuhansia euroja kalustoon.

Tuskin marvelin .22 steeliin sopivat hyvät pistoolit poikkeavat ulkonäöltään paljoakaan nyt paheksutuista, ja ne tullaan yleistämään asetyypeistä tietämättömien kanssa tasan samaan kategoriaan kuten tänään
ajankohtaisen kakkosen aiheessa: Millainen olisi tiukka aselaki?.

Eli myös toiminnalliseen ammuntaan soveltuvien .22 aseiden saatavuus on turvattava jatkossa. Ne ovat selvästi olleet lajimme pariin tulevien ensiaskel.

Talajoki
________________________________ -lainattu teksti-

Suomen ampumaurheiluliitto yhtyy poliisiylijohtaja Mikko Paateron kantaan siitä, että Matti Saaren ja Pekka-Eric Auvisen koulusurmiin käyttämä asetyyppi voitaisiin kieltää Suomesta kokonaan.

Paatero sanoi torstaina, että koulusurmiin käytetystä puoliautomaattiasetyypistä voitaisiin luopua, koska sitä ei käytetä kilpa-ammunnassa.

Ampumaurheiluliiton practical-jaoksen puheenjohtaja Timo McKeown vahvisti torstai-iltana, että näin on. Se ei McKeownin mukaan edes sovellu kilpa-ammuntaan. McKeown sanoi keskustelleensa asiasta laajalti aseharrastajien kanssa, ja kanta asetyypin tarpeettomuudesta on yhteinen.


"Ne aseet ovat sellaiselle, joka haluaa harrastaa halvalla mutta ei kilpailla. Se kelpaa lähinnä ammuskeluun", McKeown sanoi.

Saaren ja Auvisen käyttämä ase maksaa McKeownin mukaan muutamia satasia, kun oikea kilpa-ase maksaa tuhansia euroja. Erona liiton kisoissa käytettäviin aseisiin koulusurmien aseissa on, että ne ovat heppoisempia eivätkä yhtä tarkkoja kuin kilpa-aseet.

Niin Saari kuin Auvinen tekivät murhansa 22-kaliiperisilla pistooleilla. Auvisella oli Sig Sauer Mosquito -pistooli

ja Saarella Walther P22. Kumpikin muistuttaa ulkonäöltään järeämpiä käsiaseita ja kummassakin on 10 patruunan lipas.

_________________
Timo McKeown
Posts: 334
Joined: Thu Jun 02, 2005 13:52
Location: Kirkniemi

Post by Timo McKeown »

Moi,

Me olemme ainoana laji jaostona mukana keskustelemassa aiheesta.
Olemme menossa mukaan kun asioita mennään Laiholle ja kumppaneille esittämään jälleen ainoana jaostona.
Olen mukana tekemässä muutosehdoitusta taas ainoana jaostona.

Meillä on siis SAL:n tuki ja luotto, voisiko siihen suuntaan asiat olla paremmin?

Joten nyt voidaan se paskanjauhaminen lopettaa ja keskittyä olennaiseen.
Olemme mukana ajamassa muutosta, koska paluuta vanhaan ei ole. Onko se meidän syymme? EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA.
Joudummeko me silti vastaamaan? valitettavasti KYLLÄ. Ja minä teen parhaani, jotta meidän rakasta lajia pystyy jatkamaan ja että sillä on tulevaisuus.

Joko minulla on teidän tuki tai sitten ei. Jos en ole teidän tuen arvoinen, niin minun paikkani on jaossa ihan koska vain.
On pirun helppo arvostella ja esittää kritiikkiä, missä on ne jotka oikeasti haluavat jotain asialle tehdä? Jaostossa on jaossa ainakin 2 paikka parlamentissa.

Timo McKeown
RD, Region Finland
You lose 100% of those matches you don't attend
Panu Peltonen
Posts: 49
Joined: Wed Apr 26, 2006 00:12
Location: Kurikka

Post by Panu Peltonen »

tomi alajoki wrote: Eli myös toiminnalliseen ammuntaan soveltuvien .22 aseiden saatavuus on turvattava jatkossa. Ne ovat selvästi olleet lajimme pariin tulevien ensiaskel.
Talajoki
Niin. Oma 1. yhden käden ase oli S&W 422 pistooli, jolla tuli ammuttua 20 vuotta sitten hirmuinen määrä laukauksia. Ilman silloista kokemusta olisin tuskin koskaan tähän lajiin "herännyt" nyt "aikuisena". Ammunta silloin oli sen kaltaista, mitä tuskin hyvällä enää nykyään katsottaisiin, eli puhtaasti siksi, että se oli vaan mukavaa. 25m radalla tauluun ja välillä (luvan kanssa) kaatopaikalla plinkkeröintiä. Mielellään sen soisi muillekin, edes ampumarataosuuden.
tomi alajoki wrote: Suomen ampumaurheiluliitto yhtyy poliisiylijohtaja Mikko Paateron kantaan siitä, että Matti Saaren ja Pekka-Eric Auvisen koulusurmiin käyttämä asetyyppi voitaisiin kieltää Suomesta kokonaan. Talajoki
Eli itselataavat .22 pistoolit ulkonäköön katsomatta? Aika uskomaton mielipide.
Locked