Sisäministeriön ohje 14.10.2008

Tämä alue on tarkoitettu käyttäjien ilmoituksia varten.

Valvoja: Mode_yle

Avatar
Taisto Takkumaki
Viestit: 1675
Liittynyt: La Heinä 16, 2005 18:31

Sisäministeriön ohje 14.10.2008

Viesti Kirjoittaja Taisto Takkumaki » To Loka 16, 2008 17:20

SISÄASIAINMINISTERIÖ

Poliisiosasto
Ohjeen täydennyskirje
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi
PL 50 Konepajankatu 2 Vaihde (09) 16001 (019) 720 668
11101 RIIHIMÄKI RIIHIMÄKI Sähköposti: etunimi.sukunimi@poliisi.fi
Hallitusneuvos Jouni Laiho 14.10.2008 SMDno/2008/1009
Jakelussa mainitut

TARKENNUS AMPUMA-ASEIDEN HALLUSSAPITOLUPIEN ANTAMISTA JA PERUUTTAMISTA KOSKENEESEEN KIRJEESEEN 29.9.2008

Sisäasiainministeriö selventää tällä kirjeellä 29.9.2008 lähetettyä kirjettä SMDnro/2008/1009 eräiltä osin.

Lääkärintodistuksen hankkimisvelvollisuus koskee kaikkia pistoolin, revolverin, pienoispistoolin ja pienoisrevolverin hankkimisluvan ja rinnakkaisluvan hakijoita, ei pelkästään ensimmäisen luvan hakijoita. Aseluvanhakijan soveltuvuutta koskevan lääkärintodistuksen voidaan katsoa olevan, ellei syytä ilmene, voimassa kuusi kuukautta. Kutakin lupahakemusta varten ei siis edellytetä erillistä lääkärintodistusta, mutta lääkärintodistuksen on oltava annettu luvanhakijan soveltuvuuden arvioimista varten.
Vaikka hakija esittää terveydentilaansa koskevan lääkärintodistuksen, lupaviranomaisen on tehtävä hakijan soveltuvuudesta omaan harkintaansa perustuva ratkaisu kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kaikki käsiaseluvanhakijat on haastateltava. Ensimmäistä käsiaselupaa hakevan haastattelee kaksi viranhaltijaa, muut luvanhakijat voi haastatella yksi viranhaltija. Haastattelijoiden ei tarvitse olla poliisimiehiä. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden 2.6.-luvun mukaan pääsääntönä on, että haastattelijana toimisi lupahakemuksen ratkaiseva henkilö.

Luvan antamista loukkupyynnin lopetusaseeseen on ohjeistettu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden luvuissa 3.3.1.2. ja 3.5.3. Lupa loukkupyynnin lopetusaseeksi tulisi antaa vain, jos loukkupyynti on laajamittaista ja jatkuvaa. Lupaviranomaisen tulee tarkoin selvittää, että 22LR-kaliiperinen ase ei toimintatapansa puolesta ole tarpeettoman tulivoimainen haettuun käyttötarkoitukseen. Itselataava kertatuli -toiminen ampuma-ase tulisi pääsääntöisesti katsoa tarpeettoman tulivoimaiseksi lopetusaseena. Loukkupyynnin lopetusaseeksi hyvin soveltuviksi voitaisiin katsoa (lippaaton) kertatuli-tyyppinen pistooli tai yksitoiminen revolveri. Lopetusaseeksi soveltuu myös pienoiskivääri, joten luvanhakijan tulisi selvittää myös se, miksi hän tarvitsee lopetusaseeksi käsiaseen.

Kaikki lupahakemukset käsitellään uusien ohjeiden mukaisesti riippumatta vireilletuloajankohdasta. Sellaisista lupahakemuksista, jotka ovat olleet vireillä29.9.2008 annettujen ohjeiden voimaantullessa, ja joista tehtäisiin kielteinen päätös pelkästään vuoden harrastuksen puuttumisen perusteella, voidaan hakijalle olosuhteiden muuttumisen vuoksi palauttaa lupamaksu, mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa.
Henkilön, joka hakee ampumaurheilu tai -harrastusperusteella ensimmäistä lupaa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, tulisi aina osoittaa 29.9.2008 päivätyssä ohjekirjeessä tarkoitettu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran ohjauksessa kyseisellä asetyypillä. Kirjeessä mainittu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran aseella tulisi tapahtua pistooli-, pienoispistooli-, revolveri- tai pienoisrevolveri-tyyppisellä ampuma-aseella. Vuoden aikana tapahtunutta aktiivista harrastusta osoittaa noin kaksi kertaa kuukaudessa tapahtunut harrastaminen, joka on jatkunut suhteellisen tasaisesti läpi vuoden.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero
Hallitusneuvos Jouni Laiho

JAKELU Lääninhallitukset
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

TIEDOKSI Sosiaali- ja terveysministeriö

_______________________________________________________________________________________
En viitsi edes sanoa mitä mieltä olen tällaisista ohjeista jotka kävelevät perustuslain ja aselain yli. :evil:
Get your own Armalite!

Timo McKeown
Viestit: 334
Liittynyt: To Kesä 02, 2005 12:52
Paikkakunta: Kirkniemi

Viesti Kirjoittaja Timo McKeown » To Loka 16, 2008 19:58

Sisäasianministeriön poliisiosastosta on lähetetty 14.10.2008 asiakirja, jolla selvennetään 29.9.2008 lähetettyä kirjettä koskien ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista.

Osa ampuma-alan jäsenjärjestöistä on jo tänään ollut yhteistyössä valmistelemassa vastinetta ko.asiakirjaan. Vastine lähetetään poliisiylijohdolle ja ampuma-aselain valmistelijoille lähiaikoina.

Yhteisen vastineen valmistuttua lähestytään asiassa henkilökohtaisesti ko. viranomais- ja lainlaatijatahoja. Tavoitteena on jatkaa myönteisessä hengessä heidän kanssaan keskusteluja, jotta havaitut ristiriitaisuudet ja soveltamisvaikeudet voitaisiin korjata ja/tai poistaa.

Valmistelun etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Timo McKeown
You lose 100% of those matches you don't attend

Viestiketju Lukittu