RO-pisteet ja tuomariylennykset 2012

Tiedotuskanava ajankohtaisille sekä yleisille asioille.
Post Reply
Juha-Pekka Vuorinen
Posts: 449
Joined: Sat Jan 06, 2007 19:45

RO-pisteet ja tuomariylennykset 2012

Post by Juha-Pekka Vuorinen »

Kilpailukalenteriin merkityt ja täksi vuodeksi anotut avoimet Practical-Kilpailut on pidetty.

Kausi on ollut erittäin aktiivinen, asiaa tarkastamatta, vain näppituntumalla, sanoisin että kilpailuja ei ole koskaan ennen ollut näin paljon. Myös muutama päällekkäisyys tuli, mutta onneksi saman aselajin kisat eivät osuneet päällekkäin. Osa pitää päällekkäisyyksiä hyvänä asiana, toiset taas pahana. Ampumakaudella ei kuitenkaan lopulta ole montaakaan viikonloppua.

Nyt alkaa olla aika tarkastella seuroissa jäsenten kauden aikana saamia tuomaripisteitä, sekä toisaalta anomaan omille tuomareille ylennyksiä.

NROI-toimitsijasuorituspisteet tuomaritoiminnassa

Toimitsijapisteet saa aina kun toimii kilpailussa toimitsijana. On kuitenkin suositeltavaa että jokainen toimii myös varsinaisena RO:na.
Level-II ja III-tason kilpailuissa toimitsijapisteet saa myös toimimisesta vetoomusjuryssä, mikäli se on kokoontunut käsittelemään protestia. (Arbitration Comitee)
Toimitsijapisteitä saa kilpailusta yhtä monta kuin kilpailun IPSC level on.
Peruskurssin, NROI-tuomarikurssin tai NROI-päivityskurssin kouluttajana toimimisesta saa kolme toimitsijapistettä.
Pisteet saa vain kerran tapahtumaa kohden.
Level I - tason kilpailut pitää ilmoittaa Jaostolle etukäteen jos halutaan, että näistä kilpailuista rekisteröidään tuomareiden suorituspisteitä. Ilmoitus pitää tehdä Jaostolle vähintään neljä viikkoa ennen kilpailua. Ilmoitus voidaan tehdä myös kootusti esimerkiksi koko vuodelle. Myös Level I - tason kilpailuissa edellytetään että ne noudattavat voimassaolevien sääntöjen vaatimuksia.
NROI-Finland tarkistaa vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä vastaanotettujen ilmoitusten perusteella kunkin NROI tuomarin toimitsijasuoritukset ja hankitut pistemäärät.

Tuomaripisteet voi ilmoittaa joko

tuomarikohtaisesti pistekortilla 2012 https://www.dropbox.com/s/04d466v4vpkqq ... 02012.xlsx tai
seurakohtaisesti toimitsijapisteet 2012-lomakkeella https://www.dropbox.com/s/fjk362fmzdfik ... 202012.xls.
Puritanistit voivat lähettää pisteet ihan vain sähköpostilla.
Ilmoitukset lähetetään ro.nroifin@gmail.com
Mikäli toimitsijapisteitä on vielä tulossa odottakaa kunnes kaikki kisat on käyty.


Toimitsijaylennykset
Niin kilpailun toimitsijahierarkian, kuin tuomaritoiminnan runkona on neliportainen tuomariranking joissa ”arvot” ovat samat; RO, CRO, RM ja MD.
Tarkoituksena on että jatkossa meillä on riittävä määrä kokeneita henkilöitä eri tuomaritasoilla, jotta kilpailuita voitaisiin järjestää koko maan laajuisesti tasapuolisesti ja tasalaatuisesti.
Kantavana ajatuksena on se että esimerkiksi tuomaristatuksen RM omaava henkilö todella kykenee hoitamaan kilpailun RM:n vastuut.
Tämän vuoksi pyydämme seuroja anomaan sellaisille NROI-vaatimukset täyttäville tuomareilleen joiden katsovat olevan tulevaisuuden kilpailun rakentajia tuomaristatuksen korottamista.
Vapaamuotoiset anomukset lähetetään osoitteeseen nroifin@gmail.com


NROI -toimitsijatasot
NROI Range Officers (Practical-Tuomari) pätevyysvaatimukset ja koulutustasot NROI- järjestelmässä ovat:
1 ) Range Officer (RO),
Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:
Hänen tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, Peruskurssin hyväksyttävällä tavalla suorittanut sekä läpäissyt NROI Level I seminaarin eli tuomarikurssin.
Range Officer -tuomarikoulutus järjestetään käyttäen IROA:n level I –materiaalia. Kurssi on kaksipäiväinen.
Hänen tulee saada 3 toimitsijapistettä. (Astuu voimaan mikäli saadaan sellainen kirjanpito mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tuomariseurannan.) Tämän voi saada toimimalla IPSC kilpailussa NROI Range Officer’in alaisuudessa.
2 ) Chief Range Officer (CRO)
Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:
Hakijan tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, saavuttanut Range Officer (RO) pätevyyden, omata kokemusta myös Level III tuomaritehtävistä kahden vuoden ajalta, sekä saanut suosituksen joko Chief Range Officer’in taholta (CRO) tai Regional Director’in (RD) eli Jaoston puheenjohtajalta osalta. Hyväksymistodistuksen voi saada hankittuaan vähintään 28 kilpailusuorituspistettä kumulatiivisesti. (tietojärjestelmän mahdollistaessa näistä vähintään 15 tulee tulla vähintään L-2 tasoisista kilpailuista
3 ) Range Master (RM),
Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:
Hänen tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, saavuttanut Chief Range Officer (CRO) pätevyyden sekä omata vähintään 55 toimitsijasuorituspistettä kumulatiivisesti, näistä viidentoista on tultava vähintään L-II tason kilpailun CRO tai RM-tehtävistä ja niistä on erikseen mainittava hakemuksessa sekä saanut suosituksen joko Range Master’in (RM) tai Regional Director’in (RD) taholta. Pistemäärässä tulee huomioida, että vaativan Range Master -tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta suurista arvokilpailuista, joten vaadittava pistemäärä ei voi täyttyä seuratason kilpailupisteillä.
Range Masterin arvon saaminen perustuu kokemukseen ja käytännön tuomaritoiminnassa myös kilpailun suunnittelun ja rakentamisen osalta, osoitettuun pätevyyteen ja sopivuuteen tähän tehtävään. Pätevyys ja sopivuus arvioidaan kunkin hakijan osalta erikseen RM-statuksen käsittelyn yhteydessä. Tällä hetkellä Range Master -tasolle ei ole omaa koulutusmateriaalia. Jatkossa vaaditaan IROA:n level II –seminaarin, lisättynä tarpeellisilla SAL:n kilpailutoiminnan yleissäännöillä (KY) läpäisyä.

Aiemmin anottuja ylennyksiä ei tarvitse uusia, ne käsitellään automaattisesti.


Juha-Pekka Vuorinen
NROI Finland Chairman
Juha-Pekka Vuorinen
Posts: 449
Joined: Sat Jan 06, 2007 19:45

Toimitsijaylennykset

Post by Juha-Pekka Vuorinen »

Toimitsijaylennykset on tältä vuodelta myönnetty.
Asiaan palattaneen ensi vuonna kun tämän vuoden kaikki toimitsijapisteet on kirjattu.

2012 CRO ylennetyt:
Olli-Pekka Partanen, Matti Peippo, Tony Pasanen, Jari Into, Mikael Kaislaranta, Jani Kinnala, Mika Kontulainen, Hannu Appelsiin, Jani Korpela, Mikko Lehto, Markus Pitkänen, Tarmo Rinne, Antti Saar, Niku Vainio, Rami Vuorinen, Jarmo Kaartti ja Harri Kykkänen.

JP
Post Reply