Turussa Practical-Ammunnan peruskurssi 2019

Tämä alue on tarkoitettu käyttäjien ilmoituksia varten.

Moderator: Mode_yle

Post Reply
Juha-Pekka Vuorinen
Posts: 449
Joined: Sat Jan 06, 2007 19:45

Turussa Practical-Ammunnan peruskurssi 2019

Post by Juha-Pekka Vuorinen »

Turku IPSC ry:n Practical-Ammunnan peruskurssi 1/2019
Perusvaatimuksena Turku IPSC:n Practical-Ammunnan peruskurssille osallistumiseen Suomen kansalaisuus, hyvämaineisuus ja aselupakelpoisuus sekä se että ko. henkilöllä on kaksi Turku IPSC:n jäsentä suosittelijoina. Lisäksi voidaan vaatia hakijaa toimittamaan poliisin laatima rekisteriote, josta tulee ilmetä, ettei henkilöllä ole esteitä aseluvan saantiin.
Practical-Ammunnan 1/2019 peruskurssin teoriat pidetään Turussa ja ammunnat Raisiossa.
Kurssin pituus on noin kaksikymmentä tuntia. Kurssi aloitetaan lauantaina 2.2.2019 kello 9:00 teoriaosuudella, joka pidetään Turussa. Tällöin tutustumme Practical-ammuntaan, Turku IPSC ry:en, Practical-ammunnassa tyypillisiin aseisiin ja varusteisiin ja käymme läpi Practical-ammunnan turvallisuus-, sekä pistelaskusäännöt. Tavoitteena on turvallinen toiminta radalla. Tuomarikurssit järjestetään myöhemmin erikseen ja niissä käydään sitten säännöt läpi pilkulleen.
Seuraavaksi päiväksi 3.2.2019 kurssi jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen aloittaa kello 9:00 ja toinen kello 13:30. Tällöin harjoitellaan Practical-Ammunnalle tyypillisiä aseenkäsittelytilanteita ilman patruunoita. Tästä eteenpäin jatketaan kahdella eri ryhmällä.
Varsinainen ampumaharjoittelu aloitetaan lauantaina 16.2.2019 kello 9:00 tai kello 13:30 alkavalla perusharjoittelulla.
Ampumaharjoittelua jatketaan sunnuntaina 17.2.2019 samoin kello 9:00 tai kello 13:30 alkavalla perusharjoittelulla.
Practical-tyyppisiin harjoituksiin siirrytään viikko tämän jälkeen maanantaina 25.2.2019 tai tiistaina 26.2.2019 kello 17:30 alkaen
Kurssin loppukoe pidetään lauantaina 10.03.2019 kello 9 alkaen. Tällöin kurssilaisten osaaminen punnitaan sekä Practical-Ammunnan turvatestillä että teoriakokeella.
Kaikki aseenkäsittely tapahtuu Temppelivuoren sisäampumaradalla.
Kurssilla on käytettävissä seuran neljä pistoolia, joihin kaikkiin on varusteet kolmelle ampujalle. Pistoolinpatruunat myydään jokaista kertaa varten erikseen ja ampumatta jääneet patruunat kerätään säilytykseen seuraavaa kertaa varten. Kurssin loputtua, jäljelle jääneet patruunat lunastetaan pois. Mikäli et läpäise loppukoetta ensimmäisellä kertaa järjestämme muutaman uusinta kokeen joista sovitaan erikseen. Toki on mahdollisuus saada niin iso monon kuva takamuksiin, ettei kyseistä mahdollisuutta ole, mutta tämä on erittäin harvinaista. 😊
Kurssilaiset ovat kurssin ajan Turku IPSC ry:n koejäseniä jotka voivat kurssin läpäistyään anoa Turku IPSC ry:n jäsenyyttä.
Kurssin hinta 100 euroa, sisältää - luonnollisesti opetuksen - kahvin teoriapäivänä, peruskurssin oppilasmateriaalin, ratavuokrat sekä tarvittavien aseiden ja varusteiden lainaamisen, mikäli kurssilaisella ei ole omia. Kurssilla käytettävät panokset noin 250-300 kpl joutuu jokainen kustantamaan erikseen. ja käteisellä ampumapaikalla. 9 mm:n patruunan hinta on 50 patruunan laatikoissa 10 € laatikolta.
Kurssilla käydään läpi myös haulikko-, ja kivääri-Practicalin sääntöjä. Lajiharjoittelu ja turvatesti suoritetaan kuitenkin vain pistoolilla. Hyväksytysti suoritettu pistoolitesti oikeuttaa osallistumaan kaikkiin Practical-Ammunnan alalajeihin; kivääri-, haulikko-, pienoiskivääri- ja Action Airkilpailuihin. Turvatestin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssista todistuksen.
Ilmoittautumiset tipsc@tipsc.fi
Juha-Pekka Vuorinen
Post Reply