Kilpailutoiminta 2020 kesällä

Tänne ilmoitetaan kilpailukutsut ja muut tapahtumat Suomessa

Moderator: Mode_yle

Locked
User avatar
Taisto Takkumaki
Posts: 1689
Joined: Sat Jul 16, 2005 19:31

Kilpailutoiminta 2020 kesällä

Post by Taisto Takkumaki »

Uutiskirje 8/2020
5.5.2020

Kilpailutoiminta käyntiin kesäkuussa

Suomen hallitus antoi maanantai-iltana uusia linjauksia koronaviruksesta johtuviin rajoitustoimenpiteisiin. Tärkeimpänä ampumaurheilua koskevana linjauksena on, että kilpailutoiminta voidaan aloittaa erityisjärjestelyin 1. kesäkuuta alkaen.
Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti. Kesäkuun 1. päivästä alkaen sallitaan enintään 50 hengen kokoontumiset. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutoiminta voidaan kesäkuussa aloittaa, mutta se vaatii edelleen erityisjärjestelyjä. Riskiryhmiin liittyvät rajoitukset eivät muuttuneet.

Käytännössä ampumaurheilukilpailuissa tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:
- osallistumisia/eriä tulee porrastaa siten, että samaan aikaan kilpailupaikalla on enintään 50 henkeä
- katsojia kilpailuihin ei tule päästää (katsojilla ei tässä tarkoiteta para-ampujien avustajia, välttämättömiä valmentajia, median edustajia ja muita vastaavia välttämättömiä henkilöitä)
- kilpailijoita tulee etukäteen tiedottaa suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla ilmoittaa, että henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua kilpailuun
- kilpailupaikalle tulee varata käsienpesumahdollisuus juoksevalla vedellä ja saippualla sekä runsaasti paperipyyhkeitä ja käsidesiä
- kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ja tapahtumapaikalla ohjeistaa pesemään käsiään usein, pitämään turvaväliä toisiin ihmisiin ja yskimään/aivastamaan nenäliinaan, joka heitetään välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei ole kriittisellä hetkellä saatavilla, tulee käyttää omaa hihaa.
- jos kilpailupaikalla on puffetti tai vastaava, tulee mahdollisten pöytien sijaita riittävän väljästi
- riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden sarjoissa tulee käyttää lisäksi seuraavia ylimääräisiä erityisjärjestelyjä, jos niitä ylipäätään järjestetään:
o sarjat pitää ampua kilpailupäivänä ensimmäisenä eikä paikalla saa olla samanaikaisesti muita kuin riskiryhmään kuuluvia kilpailijoita
o toimitsijoiden tulee käyttää hengityssuojaimia
o lajista ja radasta riippuen tarvittavat pinnat kilpailupaikalla tulee puhdistaa huolellisesti ennen kilpailijoiden saapumista paikalle

Lajijaostot laativat yksityiskohtaisemmat lajikohtaiset ohjeet lähiaikoina.

Suljettuna olleet ulkoliikuntapaikat aukeavat 14. toukokuuta aluksi kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta noudattaen, sisäliikuntapaikat kesäkuun alussa, jolloin kokoontumisrajoitus nousee 50 henkeen.
Kymmenen hengen kokoontumisrajoituksen jatkaminen toukokuun loppuun tarkoittaa käytännössä sitä, että SAL suosittaa ohjatun toiminnan käynnistämistä seuroissa vasta 1. kesäkuuta alkaen. Myös ohjatussa toiminnassa on tärkeää noudattaa huolellista käsihygieniaa ja turvavälejä. Sairaana on jäätävä kotiin.

Huomioitavaa on, että rajoituksia voidaan joutua uudelleen tiukentamaan, jos taudin leviäminen kiihtyy. Tästä syystä kannattaa huomioida kilpailujen ja kurssien etukäteisjärjestelyissä mahdollisuus siihen, että peruuntumisia voi myöhemminkin tulla.
Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa mahdollisten tulevien suositusten mukaisesti.
Ampumaurheiluliiton toimisto jatkaa Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti etätyöskentelyä toistaiseksi.
Seurojen korona-avustushaku auki 14.5. asti

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion liittyen mm. liikunnan ja urheilun koronatukiin. Hakuaika on käynnissä ja päättyy 14.5. klo 16.15. Seurat voivat hakea tukea
- OKM:ltä liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koronaviruksen vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3.-31.5.2020 välisenä aikana ja
- aluehallintovirastoilta liikunta- ja urheiluseuran toiminnan ja palveluiden järjestämiseen tavallisesta poikkeavin tavoin. Toiminta voi olla esimerkiksi etä- tai digiohjausta tai etävalmennusta koronasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3.-31.5.2020.
Lisätietoa, hakuohjeet ja linkit löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteesta https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_pub ... ntamiseksi.

Väliaikainen lakimuutos yhdistyslakiin
Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutettuna hallituksen tekemän esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja tietyistä muista laeista koronavirustilanteen takia. Laki helpottaa yhdistysten toimintaa sallimalla seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:
- Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9.2020 mennessä
- Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä
- Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä
- Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa
- Valtakirjoilla äänimäärä voi olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta
- Hallitus voi päättää, että 30. syyskuuta mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta. Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
Yhdistyksen kokouksen siirtäminen ja sen järjestäminen etäyhteyksin on siis mahdollista poikkeustilan aikana. Päätöksen tekee hallitus. Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 31. toukokuuta saakka, jonka jälkeen voimassa on 50 henkilön kokoontumisrajoitus. Riskiryhmiin liittyvät rajoitukset eivät kuitenkaan ole muuttuneet.
Get your own Armalite!
Locked