Page 1 of 1

Uudet ID-numerot

Posted: Wed Dec 01, 2021 10:12
by Riku Kalinen
Parlamentin 30.10.2021 tekemän päätöksen mukaan ID-numeroihin tehdään muutoksia.

Muutoksen tarkoitus on, että virheellisesti syötetty ID-numero jäisi kiinni
viimeistään tuloksia Peliakseen vietäessä.

Uusi ID-numero muodostetaan vanhasta seuraavasti:
- Vanhaan ID-numeroon lisätään 10000.
- Näin muodostuneeseen numeroon lisätään loppuun tarkastusmerkki, joka lasketaan
samoin kuin pankkiviitteessä. Tämä on todettu tehokkaaksi ihmisen tekemiä
kirjoitusvirheitä vastaan.
- Esimerkki: ID-numeron 1717 muuntaminen: 1717 + 10000 = 11717. Tästä lasketaan
tarkastusnumero, joka on 1. Lopullinen uusi ID-numero on siis 117171.
ID-numeroiden keskinäinen järjestys ei tässä muutu.

Muutoksen vaikutukset:
- Kaikki ID-numerot muuttuvat kuusinumeroisiksi. Uuden ja vanhan ID-numeron voi tarkastaa
Peliaksesta 1.12.2021 alkaen.
- Kaikkien ID-numerot vaihtuvat ja ne pitää vuoden 2022 aikana omatoimisesti syöttää
relevantteihin tietokantoihin (kuten SSI).
- 1.1.2022 asti käytetään vanhaa ID-numeroa.
- 1.1.2022 alkaen Pelias näyttää listauksissa yms. ensisijaisesti uuden numeron.
- 1.1.2022 alkaen hyväksytään myös sellaiset ID-numerot, joissa on etuliite "FI",
esimerkiksi FI117171 tarkoittaa samaa kuin 117171.
- 1.1.2022-31.12.2022 Pelias hyväksyy lähetettävissä tuloksissa molemmat ID-numeron versiot.
- 1.1.2023 alkaen Peliakseen lähetettävissä tuloksissa on oltava uudet ID-numerot.
- IPSC:lle rekisteröidyt ICS Aliakset jäävät voimaan sellaisinaan.

Re: Uudet ID-numerot

Posted: Sat Jan 01, 2022 16:47
by Riku Kalinen
1.1.2022 tehtäviksi suunnitellut muutokset on toteutettu. ID-numerolla haku toimii toistaiseksi vanhalla numerolla, mutta sekin päivittyy aikanaan.

Re: Uudet ID-numerot

Posted: Sat Mar 11, 2023 16:47
by Riku Kalinen
Pelias ei enää ota vastaan tuloksia vanhalla ID:llä.