Page 1 of 1

NROI-toimikunta 15.12.2019 alkaen

Posted: Wed Dec 18, 2019 13:16
by Riku Kalinen
Jaosto on kokouksessaan 15.12.2019 päättänyt NROI-toimikunnan uudeksi kokoonpanoksi seuraavan:
- Riku Kalinen (pj)
- Aki Pakka
- Petteri Aro

Esitän omasta ja jaoston puolesta kiitokset NROI-toimikunnassa palvelemisesta Tatelle, Kaislalle, Vesalle ja Salelle.