Page 1 of 1

Asemien tarkastamisesta

Posted: Fri Jan 24, 2020 15:26
by Riku Kalinen
NROI pyytää arvoisia kilpailunjärjestäjiä varaamaan asemien tarkastamiselle kolme viikkoa (21 päivää). Tämä lasketaan siitä hetkestä kun pyyntö toimitetaan NROIn postilaatikkoon siihen, kun tarkastuksen toivotaan valmistuvan.