Page 1 of 1

COVID-19 tilanne

Posted: Thu Apr 16, 2020 09:10
by Riku Kalinen
Olevan tilanteen johdosta NROI on päättänyt, että:
- 12.4.2020 PRO-tilassa olevat henkilöt saavat vuoden lisäaikaa. Tämä toteutetaan Peliaksessa eräajona lähiaikoina.
- Seuraavan kerran tuomarointiaktiviteettia arvioitaessa (2/2021) pidennetään tarkastelujakso yhdestä vuodesta kahteen.

Toisin sanoen, vaikka vuodelle 2020 ei tulisi yhtään tuomarointia, ei tällä ole negatiivista vaikutusta NROI-statukseen.