Page 1 of 1

NROI, tiedote 1/2009

Posted: Thu Jun 04, 2009 11:58
by Pekka Karras
Toimikunta päätti kokouksessaan 02.05.2009 seuraavaa:

1. Suomessa järjestettävät Level II -stage-esitykset tulee toimittaa etukäteen NROI -toimikunnan sääntävastaavalle (yhteystiedot jaoston sivuilla). Tämä siksi, että jo rakennetut staget ja niiden muuttaminen turhauttaa talkooporukkaa.

2. Range Master'in, RM:n nimittää kilpailun järjestäjän esityksestä NROI toimikunta. Samoin järjestäjä esittää SO:n / SO:t ja hyväksyttää heidät tehtäväänsä NROI -toimikunnalla.

3. Alkaen 2009, NROI -tuomareiden tulee toimittaa tuomaripisteensä yhdellä kertaa 31.12 mennessä kultakin vuodelta NROI toimikunnalle, joko sähköpostina tai sitten maapostina SAL:n toimistoon (kuoreen merkintä NROI). Muussa tapauksessa kilpailukauden pisteet on menetetty.

4. NROI -tuomari voi tulostaa Jaoston sivustosta kutakin vuotta varten tuomarilomakkeen. Kussakin kilpailussa RM kuittaa suorituksen. RM:n kirjaa suorituksen myös omaan kilpailuraporttiinsa.

Posted: Tue Jun 16, 2009 11:05
by Pekka Karras
Jaoston materiaalisalkkuun on lisätty NROI -tuomarikaavake /lomake 2009. Tulosta lomake ja toimi ohjeen mukaan.

Jaoston materiaalisalkkuun on lisätty Ratamestarin, Range Master'in lomake 2009 raportointia varten. Tulosta lomake ja toimi ohjeen mukaan.

Posted: Tue Jun 16, 2009 11:52
by Pekka Karras
Vanhat NROI -pisteet kerätään materiaalisalkussa olevalla lomakkeella 31.12.2009 mennessä. Kopioi lomake ja kirjoita omat pisteesi lomakkeelle. Lomakkeelle voit laittaa tuomari-, peruskurssi - ja tuomarikurssipisteet eri vuosilta. 2010 meidän pitäisi olla sitten ajantasalla.