Tuomaristatusten vanheminen

Tiedotuskanava ajankohtaisille sekä yleisille asioille.
Post Reply
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Parlamentissa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan ratatuomarin tulee vuosittain kerätä 3 tuomarointipistettä, jotta status säilyy.

Käynnistän tänään ajon, jolla palautetaan sellaiset ratatuomarit, joilla ei ole kahteen vuoteen lainkaan tuomarointeja, ratatuomariharjoittelijoiksi. Tälläisia tuomareita meillä on 211 kappaletta.

Ko. henkilöt palautuvat ratatuomareiksi tekemällä harjoittelun uudelleen. Jos harjoittelua ei ole tehty 2 vuodessa, myös harjoittelijastatus vanhenee ja tämän jälkeen tuomariksi haluava joutuu aloittamaan alusta.

Tilannetta tarkastellaan ensi vuonna uudelleen.
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Re: Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Mainittuja henkilöitä löytyi lopulta 190. Ne, joiden sähköposti oli tiedossa, saivat asiasta viestin. Tilanteensa voi kukin tarkastaa Peliaksessa "omat tiedot" - kohdassa.
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Re: Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Parlamentissa hyväksytyn mukaan pudotin tänään PRO:ksi (vuoden vanhenemisajalla) ne, joilla ei ollut vuosilta 2019-2020 kerättynä kolmea tuomarointipistettä. Tällaisia henkilöitä oli 47. Mikäli sähköpostiosoitteenne oli Peliaksessa ja ette ole kieltäneet sähköposteja, saitte tästä ilmoituksen. Tilanteensa voi tarkastaa Peliaksen "Omat tiedot" - kohdasta.

Mikäli mainitulta ajalta on jäänyt tuomarointeja raportoimatta, NROI korjaa niitä selvitysten jälkeen ja palauttaa statuksen jos vaaditut pisteet korjauksen jälkeen täyttyvät. Tällaisessa tilanteessa yhteys NROI:hin os. nroifin ät gmail piste com.
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Re: Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Voimassa olevan tuomaritoiminnan ohjeen mukaan myös tason I seurakilpailuista kertyy tuomarointipisteitä. Jos jollakulla eilen PRO:ksi pudotetulla on riittävästi tällaisia tuomarointeja, yhteys sähköpostilla NROI:hin. Osoite on nroifin ät gmail piste com.
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Re: Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Ratatuomarien kouluttamisen lähtökohta on se, että koulutettujen ratatuomarien tulee ylläpitää ammattitaitoaan joko tuomaroimalla tai osallistumalla päivityskoulutuksiin.

Ainakin vuodesta 2004 on IROAn suositus NROI:lle ollut, että ratatuomarin tulisi vuosittain kerätä 6 pistettä.

Suomessa on ollut vaihtelevia käytäntöjä. 2010-luvun alussa on vaatimus ollut 3 pistettä 3 vuodessa.

2016 on pohjoismaisessa kokouksessa sovittu, että ratatuomarin tulee kerätä vuosittain 6 pistettä. Suomen kohdalla on tehty poikkeus: 6 pistettä 2 vuodessa.

2019 parlamentille on esitetty NROI:n toimintasuunnitelma, jonka mukaan tuomaristatus poistetaan niiltä, jotka eivät ole vuodessa keränneet 3 pistettä. Tämä on hyväksytty.

NROI-toimikunnan kokoonpano vaihtui 2019 parlamentin jälkeen ja päätimme ottaa edellämainittuun pehmeän laskun: Pudotimme 5.2.2020 PROksi 2 vuoden vanhenemisajalla ainoastaan ne, joilla ei kahdelle vuodelle ollut kertynyt lainkaan pisteitä. Tällaisia henkilöitä oli 190.

NROI teki COVID-19 tilanteen takia päätöksen, että vuonna 2020 puuttuva aktiviteetti ei aiheuta ratatuomareille negatiivisia seuraamuksia. Tämän johdosta annettiin kaikille PRO-statuksella oleville 1 vuosi lisäaikaa. Lisäksi tämä huomioitiin parlamentille annetussa esityksessä.

2020 parlamentille esitettiin, että ne, jotka eivät ole keränneet vuosilta 2019-2020 kolmea pistettä, pudotetaan PROksi yhden vuoden vanhenemisajalla. Tarkastelujaksoa pidennettiin kahteen vuoteen COVID-19 tilanteen vuoksi. Tämä hyväksyttiin. Keskustelussa huomautettiin, että tuomaritoiminnan ohjeen mukaan myös tason I seurakisat huomioidaan pisteitä laskettaessa.

1.2.2021 pudotimme PROksi ne, joilla ei ollut vuosille 2019-2020 kertynyt yhteensä kolmea pistettä.
Riku Kalinen
Posts: 992
Joined: Thu Mar 09, 2006 09:44

Re: Tuomaristatusten vanheminen

Post by Riku Kalinen »

Parlamentissa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan tuomarien aktiivisuutta tarkastellaan seuraavan kerran 1.2.2024. Tästä huolimatta parikymmentä PRO-statuksella ollutta henkilöä on pudonnut 1.2.2023 pois tuomarilistalta. Palautan heidät takaisin PROksi, ja tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden päästä.

Pahoittelut erheestä.
Post Reply